Онлайн рекламна кампания за BG Sport Shop

Онлайн рекламна кампания за BG Sport Shop

BG Sport Shop се обърна към нас с нестандартен казус. Клиентът бе възпрепятстван да създава реклами във Facebook. Поради неизвестна причина, създаденият от него рекламен акаунт беше блокиран. 

Разрешихме проблема с рекламния акаунт и освен това, за по-малко от 10 дни работа с клиента, достигнахме €0,04 цена на клик във Facebook и 0,06 лв. цена на клик във Google AdWords.