Изработка на уебсайт за PATENTBG

Изработка на уебсайт за PATENTBG

Уебсайт за патенти.Създаване на уебсайт, представящ услугите на клиента. Изработка на информативен бизнес сайт, с интуитивна и лесна за употреба навигация. Информацията ще бъде структурирана по начин, по който потребителят бързо и лесно да се запознае с предлаганите услуги.Сайтът е в процес на разработка.