Изработка на модул към бизнес уеб сайт за Tacit Systems

Изработка на модул към бизнес уеб сайт за Tacit Systems

Tacit Systems е компания, която специализира в областта на проучване, събиране, анализ и управление на бази данни. Във връзка с разширяване на гамата от предлагани услуги, специалисите от Tacit Systems ни потърсиха относно възможността за изграждане на допълнтелен модул към техния бизнес уеб сайт.

За да се справим по оптимален начин с поставената задача, ние от Smart DG изградихме новият модул към бизнес сайта, така че да отговаря на цялостната фирмена визия и  да предоставя на потребителите информацията за новата услуга, която компанията предлага по достъпен и разбираем начин. Заложихме на визуално съдържание, което да помогне на потребителите да възприемат информацията по-лесно и да ангажира тяхното внимание докато посещават сайта.

След приключване на проекта от Tacit Systems разполагаха с нов модул на бизнес уеб сайта си, който да отговаря на цялостната корпоративна визия на бизнес уеб сайта и да информира потребителите за новата им услуга по достъпен и разбираем начин. Изпозлавни технологии: PHP, MySQL, Java Script.